Geef om je Stad

Armoede is een hardnekkig en toch wel een beetje verborgen probleem, dat dichterbij is dan je denkt. Per schoolklas zijn er gemiddeld 2 kinderen die opgroeien in armoede, en in de straat waar je woont en zelfs op je werk komt het voor dat mensen de eindjes maar nauwelijks aan elkaar weten te knopen. Scheiding, ziekte, werkloosheid, corona of domme pech kunnen leiden tot inkomensverlies. En helaas leiden financiële problemen maar al te vaak tot sociaal isolement; geen geld om de vaste lasten van te betalen, geen geld om mee te doen aan sociale activiteiten en het moeilijk vinden om hulp te vragen.

Iedereen doet ertoe
In 2019 is de inzamelingsactie Geef om je Stad van start gegaan. Stichting Noodhulp, de Armoedecoalitie Utrecht en Sharing Arts Society trekken samen op om die Utrechters te helpen die een steuntje in de rug het hardst kunnen gebruiken. Daarbij is Sint Maarten de grote inspirator. Sint Maarten is van oudsher het Feest van het Delen.

Klopt jouw hart ook voor Utrecht? Doneer dan aan GEEF OM JE STAD! 
Utrecht maken we samen, en daarom is het noodzakelijk dat mensen elkaar ontmoeten en dat iedereen mee kan doen. Bijvoorbeeld door ze als deelnemer, bezoeker of organisator te betrekken bij activiteiten. Met projecten als het Grote Utrecht Stadsdiner en de Ronde van Sint Maarten wil Sharing Arts Society inwoners van de stad Utrecht verbinden.

Maar ook door een financiële bijdrage te geven waarmee mensen hun leven op de rit kunnen krijgen of houden. Jouw financiële steun is daarbij van harte welkom. Vind jij ook dat iedereen mee moet kunnen doen? Doneer dan aan onze inzamelingsactie. 

Doneer aan Geef om je Stad