Diversiteit bestaat, die hoeven we niet te creëren.

Iedereen is anders, van belang & nodig.

Sharing Arts Society nodigt uit en daagt uit.

Sharing Arts Society maakt grote thema’s middels story telling actueel. We nodigen en dagen je uit om mee te doen. Op een manier die bij jou past, vanuit je eigen waarden, herkomst, creativiteit en kunstzinnigheid. Kunst is daarbij het verbindende instrument. Gezamenlijk werken we toe naar gebeurtenissen met impact.

Sinds 2011 is de Sint Maarten Parade zich gestaag aan het ontwikkelen tot het grootste artistieke straatfeest van Utrecht. Een traditie vol licht, muziek en performance die tot doel heeft om de hele stad met al zijn culturen, generaties en verschillen met elkaar te verbinden.

De Sint Maarten Parade wordt georganiseerd door de Sharing Arts Society (SAS). SAS streeft ernaar om oud & jong, kansarmen & kansrijken, straatcultuur & klassieke kunst uit alle culturen die Utrecht rijk is in een artistieke parade met elkaar in contact te brengen en te laten samenwerken. Doelbewust betrekt organisator Sharing Arts Society daar ook kwetsbare groepen bij als vluchtelingen, daklozen, mensen levend van de voedselbanken, verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen, en minder mobiele senioren uit verzorgingshuizen, en brengt die in verbinding met het jaarlijks kleurrijker netwerk van partners. Sint Maarten is een pleidooi voor een samenleving waar niemand van wordt uitgesloten en waarin werkelijk wordt samen geleefd. Het is een Feest van het Delen, een Feest van de hele Stad met al zijn culturen, generaties en verschillen.

In 2018 deden meer dan 90 organisaties mee uit allerlei sectoren van stad en regio Utrecht. Een aantal dat elk jaar groeit. We bewegen ons richting het grote stadsfeest in 2022 als Utrecht 900 jaar stadsrechten viert. De Sint Maarten Parade zal de grote finale zijn van dit maandenlange feest. In totaal zijn er jaarlijks meer dan 7000 mensen op de been van alle leeftijden en culturen. Ook organiseren we sinds twee jaar Het Vuur van Sint Maarten op de vooravond van de Parade op het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum.  

Iedere deelnemer is eigenaar van zijn/haar onderdeel van de Parade. We zijn nieuwsgierig naar ieders vertaling van het thema delen in licht, geluid, performance of anderszins. Een pool van kunstenaars uit allerlei disciplines staat de deelnemers bij met de uitvoering van hun bijdrage.

Bekijk hier de mini-docu over de werkwijze van Sharing Arts Society:

Hof van Monaco 3
3541 DT Utrecht

post@sharingartssociety.com