Diversiteit bestaat, die hoeven we niet te creëren.

Iedereen is anders, van belang & nodig.

Sharing Arts Society nodigt uit en daagt uit.

Sharing Arts Society maakt grote thema’s middels story telling actueel. We nodigen en dagen je uit om mee te doen. Op een manier die bij jou past, vanuit je eigen waarden, herkomst, creativiteit en kunstzinnigheid. Kunst is daarbij het verbindende instrument. Gezamenlijk werken we toe naar gebeurtenissen met impact.

Sharing Arts Society (SAS) streeft ernaar om oud & jong, kansarmen & kansrijken, straatcultuur & kunst met een grote K uit alle culturen die Utrecht rijk is met elkaar in contact te brengen en te laten samenwerken. Doelbewust betrekken we daar ook kwetsbare groepen bij als vluchtelingen, daklozen, mensen levend van de voedselbanken, verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, senioren uit verzorgingshuizen, en brengen die in verbinding met het jaarlijks kleurrijker netwerk van partners. De symbolische betekenis van Sint Maarten (de beschermheilige van Utrecht) vormt daarbij rode draad: een pleidooi voor een samenleving waar niemand van wordt uitgesloten en waarin werkelijk wordt samen geleefd. Het is een Feest van het Delen, een Feest van de hele Stad met al zijn culturen, generaties en verschillen.

Sinds 2014 heeft SAS de organisatie op zich genomen van de Sint Maarten Parade. In 2017 is daar het Vuur van Sint Maarten bijgekomen. 2020 was het jaar van de tiende editie van de Parade en stond in het teken van armoede. SAS ging daartoe in februari 2020 een meerjarige verbinding aan met de Armoedecoalitie Utrecht. De eerste samenwerking leidde in het najaar van 2020 tot een aantal succesvolle nieuwe activiteiten zoals het Grote Utrecht Stadsdiner en de film de Ronde van Sint Maarten@Home. Bekijk deze projecten hier.
Sinds 2021 ontvangt SAS structurele ondersteuning van de gemeente vanwege haar belang voor de stad.

SAS is trots dat meer partijen ons vragen bij de vormgeving van hun vieringen. Programma’s die in de planning staan zijn: de Universiteit Utrecht/Utrecht Medisch Centrum: 385 jaar ‘Morgen maken we samen’ (2021); de Utrechtse Wetenschapsagenda: ‘Eén vraag kan de wereld veranderen’ (2021); de Nieuwe Hollandse Waterlinie: themajaar Waterlinies ‘De Kracht van Water’ (2021); Gemeente Utrecht: 900 jaar ‘Stad zonder Muren’ (2022); HDSR: 900 jaar Waterbeheer in Utrecht ‘Over Vloed’ (2022)

Meer lezen over de visie en beleidsplannen? Lees verder..

Sharing Arts Society (SAS) heeft in de loop der jaren een geheel eigen werkwijze ontwikkeld. Een vijftal ‘sharing principes’ zijn volgens SAS daarbij voorwaarde:
– Delen en verbinden is het uitgangspunt
– Maatschappelijke urgentie is de drijfveer
– Drempelloze participatie op basis van inclusiviteit en gelijkwaardigheid is het doel
– Mede-eigenaarschap is de werkwijze
– Verbindende expressievormen zijn het middel

Bekijk hier de mini-docu over de werkwijze van Sharing Arts Society (duur 7:40 min):

Hof van Monaco 3
3541 DT Utrecht

post@sharingartssociety.com