Sint Maarten Parade

Sharing Arts Society is sinds 2014 de grote trekker van de Utrechtse Sint Maarten Parade, die jaarlijks in november plaatsvindt in de Utrechtse binnenstad. 

De Sint Maarten Parade is een jaarlijks terugkerend sfeervol evenement boordevol licht, lampionnen en muziek dat de herinnering levend wil houden aan de legende van de Romeinse soldaat Martinus. Met zijn zwaard sneed hij zijn mantel doormidden, om een verkleumde bedelaar te helpen.

Martinus is een wereldwijd icoon met vele gezichten dat onlosmakelijk verbonden is met Utrecht. Alle legendes rond Martinus getuigen van een dynamische figuur die niet bang is om risico’s te nemen en onverwachte beslissingen te nemen. De impulsieve daad om zijn mantel te delen met een behoeftige bedelaar is maar één van de voorbeelden. De eigenwijsheid van Martinus getuigt van een open geest die zichzelf en anderen de ruimte wil geven. Het maakte hem in de Middeleeuwen tot een van de populairste heiligen en zijn naamfeest in november ontwikkelde zich tot het grootste volksfeest van het jaar.

In 2011 werd de Sint Maarten Parade voor het eerst georganiseerd vanuit de ambitie om de oude traditie opnieuw uit te vinden en een eigentijdse invulling te geven die zich jaarlijks kan vernieuwen.  De Sint Maarten Parade is ontstaan op initiatief van Muziekhuis Utrecht en Fort van de Verbeelding, met ondersteuning van Gemeente Utrecht, Fonds voor Cultuurparticipatie en Vrede van Utrecht binnen de programmaregeling ‘Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed’.

Sinds 2015 komt de Sint Maarten-viering voort uit een nauwe samenwerking van drie initiatiefnemers: Sharing Arts Society (SAS), Sint Maartensberaad Utrecht en Museum Catharijneconvent.

De Parade heeft zich sindsdien ontwikkeld tot het grootste participatieve en inclusieve culturele evenement van de stad Utrecht. Het aantal deelnemers aan de Parade (publiek langs de kant en meelopers) is toegenomen van een kleine 1000 in 2011 naar bijna 10.000 in 2019.

“Dit doet denken aan Venetiaans Carnaval in Venetië of Thanksgiving Day in New ”

Sint Maarten Parade: een levende traditie in permanente ontwikkeling

Sint Maarten Parade komt tot stand door een veelkleurig netwerk van deelnemende organisaties en initiatieven uit alle wijken van de stad dat met elke editie groeit. In 2018 namen zo’n 70 organisaties deel aan de optocht. Van kinderopvang tot bejaardenzorg, van basisonderwijs tot voortgezet onderwijs, van scouting tot FC Utrecht Maatschappelijk en van Catching Culture Orchestra tot Fanfare van het Vuur. In de loop der jaren heeft de voorbereiding zich via openbare workshops gestaag verspreid over de stad, via speeltuinen, buurthuizen en andere publiek toegankelijke locaties.
Doelbewust zijn daar ook locaties bij voor vluchtelingenopvang (AZC’s), daklozen, verzorgingshuizen en scholen voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Sint Maarten is een krachtig pleidooi voor een samenleving waar niemand van wordt uitgesloten. Het is een Feest van het Delen, een Feest van de hele Stad met al zijn culturen, generaties en verschillen.

Een beeldverslag van de feestelijke parade in 2019 vind je hieronder.

“Dit roept iets van een oergevoel op. Ik heb tranen in mijn ogen. Je voelt dat je allemaal mensen ”

“Dit is de stad! De mensen zijn de stad!”

Global goals

Jaarlijks wordt de legende van Martinus verbonden met een actueel thema en gekoppeld aan een van de 17 Global Goals. Voor bijna elk global goal geldt: daarvoor heb je bruggenbouwers nodig. Iedereen kan een bruggenbouwer zijn, ook jij! Wil je meedoen aan de Sint Maarten Parade? Je kunt je verbinden als individu, als instelling of als school. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden. Mail voor meer info naar info@sintmaartenparade.nl

foto: Anna van Kooij