#46 Kansarm zijn – Amadeus Lyceum

,
#46 Kansarm zijn – Amadeus Lyceum

De vwo 4 leerlingen van het Amadeus Lyceum hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan hun lichtsculpturen over kansarmoede. In kleine groepjes onderzochten ze eerst wat kansarmoede inhoudt en wat hen daarin het meeste raakte. Uit dat onderzoek popten verschillende ideeën op waarvan ze een hebben gekozen om gezamenlijk uit te gaan voeren. Kun jij zien welk aspect van kansenongelijkheid ze hebben proberen te verbeelden?

Ieder jaar kiezen we voor de Sint Maarten Parade / Ronde van Sint Maarten een actueel thema en koppelen dit aan de strijd tegen armoede. Het thema in 2021 is ‘kansen om te leren voor iedereen, je hele leven lang’. Wat je tegenkomt in de Ronde is hiervan een creatieve verbeelding door de vele Utrechtse organisaties die meegebouwd hebben aan de lichtsculpturen.