Haringen zijn een symbool voor armoede, vroeger volksvoedsel. Ze waren gemakkelijk te vangen en goed houdbaar. En lekker en voedzaam. Iets typisch Nederlands, gekaakte haring. En het moeten er veel zijn! Want een school haringen biedt veiligheid. Dat is een levensbehoefte en is er helaas niet voor iedereen. We moeten dus een vangnet maken waarin we de haringen die rondzwemmen bij elkaar kunnen houden.

Deze lichtsculptuur is gemaakt door Sandra Westgeest & Utrecht West wijk Nieuw Engeland.