La Caravane de Saint Martin

5 november 2016 – La Caravane de Saint Martin

Sharing Arts Society ontwikkelt en organiseert met haar partners Sint Maarten Utrecht en Museum Catharijneconvent La Caravane de Saint Martin, in 2016 en 2017.

La Caravane de Saint Martin wordt een grootse viering van Sint Maarten in de stad Utrecht, met landelijke uitstraling en Europese inspiratie. De figuur van Martinus staat voor delen en compassie. Het ‘sharing’ gedachtegoed is uitgangspunt van de werkwijze: via een open uitwisseling, onderlinge beïnvloeding en participatieve samenwerking op basis van gedeeld eigenaarschap met uiteenlopende partners en doelgroepen in stad en land. Er wordt voortgebouwd op ervaring en werkwijzen van de St. Maartenparades van de afgelopen jaren en La Caravane d’ Utrecht (in het kader van Le Tour Utrecht 2015), met als doel een verbindend Feest van, voor en door de Stad, in november 2016 en 2017.

Het thema van 2016 is De Reis. Lees verder over de opbouw van de Parade en wie er meedoen. 

Verbinding
De Sint Maarten Viering is zeer relevant in de samenleving van vandaag als een neutrale ‘contact zone’ van verbinding en ontmoeting van niet voor de hand liggende groepen en locaties, van generaties, van culturen, en van traditie en vernieuwing. De drie partners werken vanuit verschillende invalshoeken. Sharing Arts Society investeert in de artistieke vernieuwing op participatieve wijze in inhoud, vorm en uitvoering. Stichting Sint Maarten Utrecht is de onbezoldigde aanjager van een groeiend nationaal en internationaal netwerk rond Sint Maarten. Museum Catharijneconvent is hoeder van de belangrijkste historische voorwerpen van Sint Maarten.