Stichting Dialoog is een klein particulier subsidiefonds dat bijdraagt aan een rechtvaardige inclusieve en duurzame samenleving. Na 36 jaar Dialoog stopt de stichting haar activiteiten met een eindfeest: het Grote Utrecht Stadsdiner op 17 oktober 2020. Stichting Dialoog heeft Sharing Arts Society gevraagd om dit Stadsdiner vorm te geven.

Bij het Grote Utrecht Stadsdiner op zaterdag 17 oktober 2020 zitten Utrechters als één grote familie met elkaar aan tafel. We delen een maaltijd & verhalen met elkaar, verspreid over verschillende plekken in de stad. En ook thuis kun je -online- aanschuiven. We nodigen de hele stad uit om mee te doen! Want samen eten verbindt.

Voor dit project werken we samen met Armoedecoalitie Utrecht. Armoedecoalitie Utrecht bestaat uit een bundeling van organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen. Met elkaar streven zij ernaar de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren.

Andere partners in dit project zijn Bibliotheek Utrecht en RTV Utrecht.