In 2021 vieren de Universiteit Utrecht (UU) en het UMC Utrecht 385 jaar wetenschap in Utrecht. Wetenschap is van ons allemaal en iedereen heeft er elke dag mee te maken. Elke Utrechter kan daarom een bijdrage aan de wetenschap leveren vanuit zijn of haar ervaringsdeskundigheid, hoe jong of oud je ook bent en welke achtergrond je ook hebt.

Een wetenschapper is een vragensteller, op basis van verwondering, nieuwsgierigheid, ervaringen en feiten. UU en UMC gaan dit lustrumjaar met Utrechters van alle leeftijden en sociale en culturele achtergronden in gesprek over voor hen belangrijke thema’s en vraagstukken. Deze input is van onschatbare waarde – één vraag kan de wereld veranderen. 

Deel je vraag, deel je verhaal

Sharing Arts Society helpt UU en UMC in 2021 met het ophalen van vragen in allerlei gremia van de Utrechtse samenleving onder de noemer ‘Deel je vraag, deel je verhaal’: wat is jouw meest prangende vraag en wat zijn de ervaringen die jou tot die vraag hebben gebracht? De vragen en de achtergrondverhalen verzamelen we tussen april en oktober op een Verhalenbank die als voeding gaat dienen voor de eigen Utrechtse Wetenschapsagenda van UU en UMC die eind 2021 wordt gedeeld met de stad. SAS koppelt daartoe de verzamelde vragen en achtergrondverhalen aan de vier Strategische Thema’s van UU, met ook een restcategorie van vragen en verhalen die niet passen binnen een van de vier Thema’s. Bovendien dienen de vragen en verhalen als inspiratiebron voor lichtsculpturen, muziek, zang, acts in de Utrechtse Sint Maarten Parade begin november 2021. 

‘Sharing’ werkwijze 

Sharing Arts Society is vertrouwd met het agenderen van maatschappelijke problematiek middels stadsbrede culturele projecten en het betrekken van een breed scala aan partners daarbij. SAS heeft daar een ‘sharing’ werkwijze voor ontwikkeld waarbij een breed participerend publiek mede-eigenaar is en waarbij de kunstenaar met zijn expertise onderdeel is van de collectieve creativiteit van de groep. Het publiek geeft vanuit zijn eigen ervaringsdeskundigheid zelf vorm aan zijn beleving waarin doen, leren en beleven onlosmakelijk met elkaar verbonden raken. SAS organiseert onder meer het Grote Utrecht Stadsdiner en de Sint Maarten Parade, en werkt inmiddels samen met meer dan 100 partners uit diverse sectoren: de ‘Zwerm’ (verzorgingshuizen, scholen basis- en voortgezet onderwijs, migrantenorganisaties, daklozenopvang, AZC’s, FC Utrecht, Bibliotheek Utrecht, wijkcultuurhuizen, musea, fanfares, koren, circusartiesten, etc). Elk jaar bereikt SAS nieuwe groepen en organisaties. 

Morgen maken we samen

SAS werkt sinds 2020 samen met de Armoedecoalitie Utrecht, een netwerk van ruim 50 organisaties uit verschillende sectoren van Utrecht die zich hebben geformeerd rond de strijd tegen armoede en kansenongelijkheid. Kansenongelijkheid is schadelijk voor de ontwikkeling van de wetenschap: geen enkele creatieve en onderzoekende geest kan namelijk gemist worden. We hebben iedereen nodig om samen na te denken over de toekomst, samen te zoeken naar antwoorden op nieuwe uitdagingen en samen oplossingen te bedenken voor urgente vraagstukken. We werken, leren en wonen samen in Utrecht. En we vieren samen de verjaardag van de Utrechtse wetenschap. Het thema van het feest is dan ook niet voor niets: morgen maken we samen.