In 2021 vieren de Universiteit Utrecht (UU) en het UMC Utrecht 385 jaar wetenschap in Utrecht. Om dat te vieren stellen ze dit jaar de Utrechtse Wetenschapsagenda samen. Deze bestaat uit vragen van Utrechters die kunnen leiden tot nieuw onderzoek. Elke Utrechter kan zo een bijdrage aan de wetenschap leveren vanuit zijn of haar eigen ervaring, hoe jong of oud je ook bent en welke achtergrond je ook hebt. Sharing Arts Society helpt de Universiteit Utrecht met het verzamelen van zoveel mogelijk vragen.

Een wetenschapper is een vragensteller, op basis van verwondering, nieuwsgierigheid, ervaringen en feiten. UU en UMC gaan dit lustrumjaar met Utrechters van alle leeftijden en sociale en culturele achtergronden in gesprek over voor hen belangrijke thema’s en vraagstukken. Deze input is van onschatbare waarde – één vraag kan de wereld veranderen. En Sharing Arts Society helpt hen daarbij.

Eén vraag kan de wereld veranderen
Iedereen kan een vraag stellen. Denk erom: één vraag kan de wereld veranderen!
We hebben een formulier gemaakt waarmee iedereen hun vraag kan stellen. Wij zorgen ervoor dat deze terecht komt bij de juiste onderzoekers die een antwoord gaan proberen te vinden op jouw vraag. 

Op Sint-Maarten, 11 november 2021 deelt de Universiteit Utrecht de Utrechtse Wetenschapsagenda met de stad. Wil je meer weten over de viering van de Universiteit Utrecht en de Wetenschapsagenda? Ga dan naar https://www.uu.nl/organisatie/lustrum-2021

Bovendien dienen de vragen en verhalen als inspiratiebron voor lichtsculpturen, muziek, zang, acts in de Utrechtse Ronde van Sint Maarten, begin november 2021.

‘Eén kind, één leraar, één boek, één pen kan de wereld veranderen’
Deze uitspraak van Malala Yousafzai, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede 2014, is de inspiratie voor het motto van de Utrechtse Wetenschapsagenda: Eén vraag kan de wereld veranderen.  Malala is bekend van haar strijd voor toegang tot onderwijs & kennis voor meisjes. 

 Ze was 15 toen een Taliban-strijder op 9 oktober 2012 in de bus terug van school een gerichte aanslag op haar pleegde. Zware operaties in Pakistan en Engeland redden haar leven. Ze zette haar strijd voort en studeert nu in Oxford.  

Global Goal 4: kwaliteitsonderwijs en levenslang leren voor iedereen
10 november, de dag vóór Sint Maarten, is al in 2012 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Dag van Malala. Daarmee vraagt de VN elk jaar aandacht voor de tientallen miljoenen kinderen en jongeren in de wereld, die door hun sociale achtergrond geen of alleen met de grootste moeite toegang hebben tot onderwijs & kennis. De vierde van de 17 Global Goals van de Verenigde Naties verwoordt de doelstelling: Zorg voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereenGeen toegang tot onderwijs betekent namelijk niet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. 

‘Sharing’ werkwijze 
Sharing Arts Society is vertrouwd met het agenderen van maatschappelijke problematiek middels stadsbrede culturele projecten en het betrekken van een breed scala aan partners daarbij. SAS heeft daar een ‘sharing’ werkwijze voor ontwikkeld waarbij een breed participerend publiek mede-eigenaar is en waarbij de kunstenaar met zijn expertise onderdeel is van de collectieve creativiteit van de groep. Het publiek geeft vanuit zijn eigen ervaringsdeskundigheid zelf vorm aan zijn beleving waarin doen, leren en beleven onlosmakelijk met elkaar verbonden raken. SAS organiseert onder meer het Grote Utrecht Stadsdiner en de Sint Maarten Parade, en werkt inmiddels samen met meer dan 100 partners uit diverse sectoren: de ‘Zwerm’ (verzorgingshuizen, scholen basis- en voortgezet onderwijs, migrantenorganisaties, daklozenopvang, AZC’s, FC Utrecht, Bibliotheek Utrecht, wijkcultuurhuizen, musea, fanfares, koren, circusartiesten, etc). Elk jaar bereikt SAS nieuwe groepen en organisaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgen maken we samen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAS werkt sinds 2020 samen met de Armoedecoalitie Utrecht, een netwerk van ruim 50 organisaties uit verschillende sectoren van Utrecht die zich hebben geformeerd rond de strijd tegen armoede en kansenongelijkheid. Kansenongelijkheid is schadelijk voor de ontwikkeling van de wetenschap: geen enkele creatieve en onderzoekende geest kan namelijk gemist worden. We hebben iedereen nodig om samen na te denken over de toekomst, samen te zoeken naar antwoorden op nieuwe uitdagingen en samen oplossingen te bedenken voor urgente vraagstukken. We werken, leren en wonen samen in Utrecht. En we vieren samen de verjaardag van de Utrechtse wetenschap. Het thema van het feest is dan ook niet voor niets: morgen maken we samen.