De Verhalenbank

In 2020 is Sharing Arts Society begonnen met de Verhalenbank. Een online verzameling verhalen van Utrechters in woord en beeld, over het centrale thema van dat jaar van de Ronde van Sint Maarten: armoede. 

Door de covid-19 pandemie werd snel duidelijk dat er geen live evenementen konden plaatsvinden in het najaar van 2020, en daarmee ook geen workshops of masterclasses, die altijd voorafgaan aan de Sint Maarten Parade. SAS wilde daarom deelnemers en belangstellenden online samenbrengen. Daarnaast was SAS een samenwerkingsverband aangegaan met de Armoedecoalitie Utrecht. Daar zaten veel verhalen in, die we verzameld hebben op de Verhalenbank.

Ook in 2021 gaan we verder met de Verhalenbank. Dit jaar is het thema “Kansenongelijkheid in het onderwijs”.
De komende jaren wil SAS de Verhalenbank ontwikkelen tot een, zowel online als fysiek, inspiratieatelier waarin we samen met onze achterban nieuwe perspectieven op het steeds veranderende jaarthema ontdekken. De Verhalenbank breidt zich uit tot een centrale verzamelplek en een onmisbare voedingsbron voor onze evenementen, zoals de Ronde van Sint Maarten en het Grote Utrecht Stadsdiner. Onze verhalenbankier verzamelt deze verhalen onder Utrechters.

De fysieke Verhalenbank vindt plaats tijdens gezamenlijke publieke voorbereidingsavonden van de Ronde van Sint Maarten op locaties in de stad die relevant zijn voor het thema. Dit betreft bijvoorbeeld daklozenhostels, voedselbanken, AZC’s, de Tussenvoorziening en de Voorkamer, maar ook musea, wijkcultuurhuizen, bibliotheken en andere publieke voorzieningen ten einde de wisselwerking tussen de verschillende achterbannen te bewaken en tweezijdig contact te creëren.

De Verhalenbank verrijkt de onderlinge kennis over de leefwijzen van tot dan toe veelal onbekende stadgenoten. Tegelijk zorgt de Verhalenbank voor nieuwe verbindingen ter plekke, een ‘gedeelde’ opbouw van de evenementen en voor wederzijdse, onderlinge inspiratie. Gevolg van het pilotjaar is al dat een groeiend aantal partners (w.o. Museum Catharijneconvent, DOCK, Bibliotheek Utrecht, FC Utrecht) het thema armoede en kansenongelijkheid als leidraad neemt van eigen activiteiten.